Diplome Grad Principal 2022

Va anuntam ca incepand cu 09.11.2022 vom incepe eliberarea Diplomelor de Grad Principal asistentilor medicali ce au sustinut acest examen in sesiunea 2022.
Pentru ca aceasta certificare sa apara pe Certificatul de Membru este necesar ca la ridicarea Diplomei sa va prezentati cu Certificatul de Membru IN ORIGINAL, pentru preschimbare.

O saptamana frumoasa,

OAMGMAMR Vrancea

Obtinerea Avizului de Libera Practica pentru anul 2023!

Vă reamintim că de la data de 3 OCTOMBRIE 2022 începe acțiunea de eliberare a AVIZELOR de liberă practică pentru anul 2023.
Pentru a preîntâmpina aglomerația în luna Decembrie 2022 sau în luna Ianuarie 2023, vă rugăm să aduceți actele necesare pentru eliberarea AVIZULUI 2023 începând cu 3 OCTOMBRIE 2022.

ATENȚIE:
Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului de liberă practică 2023 după data de 4 IANUARIE 2023, eliberarea avizului anual se va face începând de la data primirii cererii și actelor necesare pentru avizare, precum și a îndeplinirii tuturor celorlalte cerințe legale pentru eliberarea avizului.

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2022 pot să urmeze cursurile GRATUIT pe platforma de cursuri a OAMGMAMR NAȚIONAL
http://emc.oamr.ro

Documentele necesare pentru obținerea avizului:

1. CERERE-ELIBERAREA-AVIZULUI-2023

2. Copia Asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională VALABILĂ DE LA 1 IANUARIE 2023 – 31 DECEMBRIE 2023. RAPORT per salariat din REVISAL semnat, ștampilat, datat, emis în luna în care solicită eliberarea avizului

4. – 30 credite EMC pentru întreg anul 2022 pentru cei care au exercitat profesia mai mult de 6 luni în anul 2022

5. Copia cărții de identitate – numai pentru asistenţii medicali care şi-au schimbat cartea de identitate în anul 2022.

6. Dovada achitării cotizației de membru pentru 2023 – pentru toți asistenții medicali cărora angajatorul NU LE REȚINE LUNAR COTIZAȚIA PE STATUL DE PLATĂ ! Contul in care se vireaza cotizatia este : RO09RZBR0000060023646018, deschis la Raiffeisen Bank.

7. COPIE după ACTELE doveditoare ale schimbării numelui ( căsătorie/ divorț) pentru preschimbarea Certificatului de Membru și depunerea vechiului certificat de membru în ORIGINAL + CERERE-PRESCHIMBAREA-CERTIFICATULUI-DE-MEMBRU-OAMGMAMR (1)
8. Asistenții medicali care au obținut titlul de GRAD PRINCIPAL în anul 2022 – în urma promovării examenului, vor aduce CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia cu gradul principal! + CERERE-PRESCHIMBAREA-CERTIFICATULUI-DE-MEMBRU-OAMGMAMR (1)
9.Asistenții medicali care au absolvit studiile universitare în domeniul ASISTENȚĂ MEDICALĂ sau MOAȘE sau au finalizat programele de reconversie profesională în anul 2022, vor aduce Adeverința de la facultate / sau diplomele care atestă noile titluri de calificare și CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia + Cererea de preschimbare certificat de membru

Rezultate Grad Principal 2022 – Toate specializarile

Atasat veti gasi tabelul cu notele secretizate pentru toate specializarile.

Suplimentar, la parterul Policlinicii II, la sediul nostru din Str. Bucegi nr.28 Focsani, veti gasi si tabelul nesecretizat afisat pe geam.

Ca informatii suplimentare va aducem la cunostinta ca in termen de 24 de ore de la afisare, asistentii medicali ce au sustinut astazi, 02.09.2022 examenul de grad au dreptul de a contesta rezultatul. Asistentii medicali generalisti, ce au sustinut examenul ieri, 01.09.2022 au pierdut acest drept incepand cu orele 16:00.

Contestatiile se redacteaza si se transmit in termenul mai sus mentionat la adresa de email : vn-secretariat@oamr.ro si/sau oammr_vrancea@yahoo.com.

Atasament : NOTE_VRANCEA_gdpr (Aveti nevoie de suita Microsoft Office – Excel pentru a deschide acest fisier!)

Afisat astazi, 02.09.2022 orele :16:15

Informatii Examen Grad Principal 2022

Examenul de grad principal sesiunea 2022 se va sustine la sediul nostru, situat in Str. Bucegi, nr.28, et.2, Focsani, Vrancea.

In 01.09.2022 – MEDICINA GENERALA, candidatii au acces in salile de examen intre orele 08:30 – 08:45 pe baza actului de identitate aflat in termen de valabilitate.

In 02.09.2022 – ALTE SPECIALITATI, candidatii au acces in salile de examen intre orele 08:30 – 08:45 pe baza actului de identitate aflat in termen de valabilitate.

 

Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu testele – grila pierd dreptul de participare la examen.

Testul grila se va completa numai cu pix cu pasta albastra.

             Nu se vor prezenta la examen persoanele care se află în următoarele situații :

 • cei cu febră (mai mare de 37,3 0 C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației).
 • cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu.

+  Măsuri igienico-sanitare ce trebuie respectate în organizarea și în desfășurarea examenului de grad principal:

–        Se recomandă intrarea eșalonată în funcție de zone sau de săli;

–        Accesul se va face cu două ore înainte de începerea examenului (pentru a nu se crea aglomerări)

–        la intrarea în sală se va realiza termometrizarea cu un termometru non-contact, de către o persoană desemnată, instruită în acest sens; Nu vor avea acces persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius;

–        asigurarea dezinfecției mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool la intrarea în sală;

–        purtarea măștii faciale de către candidați și supraveghetori;

–        respectarea, de către candidați și supraveghetori, a măsurilor generale de prevenire a infecției SARS CoV-2 pe tot parcursul examenului (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batistă de unică folosință);

–        candidații vor avea propriile recipiente de apă;

–        ieșirea din sală după terminarea examenului se va face eșalonat, evitându-se aglomerările la ușile de ieșire.

Candidații sunt obligați să poarte mască medicală de protecție pe gură și nas, pe toată durata desfășurării examenului, până la sfârșitul examenului și părăsirea sălii de examen.

COMISIA LOCALA DE EXAMEN

 

ANUNT GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2022

ANUNT_GP2022

 

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2022

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2022, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

 

 1. Documente necesare înscrierii:
 • La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:
 1. a)cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la metodologia de examen;
 2. b)copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
 3. c)copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 4. d)copia atestatului de echivalare, după caz;
 5. e)în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 6. f)adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
 • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății   613/2013privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 
 1. g)copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 2. h)dovada plății sumei de participare la examen.
 • Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii  78/2014privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
 • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 • Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:
 • În data de 01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 • În data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 1. Înscrierile la examen se fac în perioada  25.07-08.08.2022, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

 

 1. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma de participare se achită de către candidat în contul RO09RZBR0000060023646018 ;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2022

 

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:  https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/

Cursuri online pe tema CONTROLUL TUBERCULOZEI

ANUNȚ

pentru asistenții medicali din secțiile sau dispensarele de Pneumoftiziologie interesați să participe la cursuri pe tema CONTROLUL TUBERCULOZEI

În acest moment, se fac înscrieri pentru cursul Controlul tuberculozei din cadrul proiectului „ Organizarea de programe de depistare precoce ( screening) , diagnostic si tratatment precoce al tuberculozei, inclusive al tuberculozei latent!”

Cursul este derulat în intervalul 20,21 si 26, 27 iulie 2022 și va avea loc pe platforma naţională OAMGMAMR, sub forma a 4 webinarii susţinute de medici pneumologi, cu experiență vastă în domeniul controlului tuberculozei și abilități de formatori extrem de bine apreciate de foștii cursanți.

Cursul este gratuit și creditat cu 15 puncte EMC.

Înscrierea se poate face direct pe site-ul proiectului https://controltb.ro/calendar-sesiuni/ sau prin contactarea echipei de proiect la adresa  pocu49@cpss.ro  

Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta: gdinu@cpss.ro,  0720190080