Codul de etica

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE MEDICALA AL ASISTENTULUI MEDICAL
CAP.I. DISPOZITII GENERALE

Articolul 1
In cadrul activitatii practice, asistentul medical isi dezvolta constiinta sa etica si deontologica si lupta pentru asigurarea prestigiului social al profesiunii medicale, in care constiinta raspunderii personale detine un loc major.

Articolul 2
Raspunderea asistentului medical consta in prevenirea, tratarea si ingrijirea persoanei , avand in vedere respectul pentru viata, sanatatea, libertatea si demnitatea individului.

 

CAP.II. EXERCITAREA PROFESIUNII DE ASISTENT MEDICAL

Articolul 3
(1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman sau strain, posesor al diplomei de asistent medical, eliberata de o institutie de invatamant recunoscuta de lege si avand competenta necesara pentru participarea la ingrijirea sanatatii persoanei, a familiei si a comunitatii.
(2) Exercitarea profesiuniii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este autorizata de Ministerul Sanatatii si Familiei si avizata de Ordinul Asistenilor Medicali din Romania.
(3) In sensul prezentului Cod de etica si deontologie profesionala, profesiunea de asistent de farmacie, profesiunea de tehnician dentar precum si absolventii altor specialitati ai scolilor postliceale si colegiilor universitare cu profil sanitar se asimileaza profesiunii de asistent medical.

Articolul 4
Asistentul medical, prin natura profesiunii sale nu poate fi considerat functionar public si nici nu va putea fi asimilat functionarului public, conform legii.

Articolul 5
Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilitati care rezulta din prescriptia medicala si din fisa postului.

Articolul 6
Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementarilor privind inscrierea in Registrul Unic National al asistentilor medicali, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei.

Articolul 7
Profesiunea de asistent medical poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a)este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de invatamant de specialitate, de stat sau privat, acreditata in conditiile legii;
b)este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;
c)este autorizata sa practice aceasta profesie prin inscrierea în Registrul Unic National al asistentilor medicali, tinut la Ministerul Sanatatii si Familiei si Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.

Articolul 8
Asistentul medical poate practica profesiunea în unitati sanitare de stat sau private cît si in institutii de învatamant si cercetare cu profil medical.

Articolul 9
Asistentul medical angajat în unitati medico-sanitare din reteaua de stat sau privata are obligatii ce decurg din normele si reglementarile legale, din prevederile contractului individual de munca si din regulamentele de ordine interioara.

Articolul 10
Protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesionala se realizeaza de angajator prin societatile de asigurari.

Articolul 11
Continutul si caracteristicile activitatii asistentului medical sunt:
a)efectueaza ingrijiri de natura preventiva, curativa, recuperatorie si paleativa ale persoanei, familiei si comunitatii, in limita competentelor sale;
b)participa la programe de educatie pentru sanatate a populatiei;
c)participa alaturi de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant.
d)participa sub indrumarea medicilor, la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate.
e)Participa la pregatirea teoretica si practica a viitorilor asistenti medicali.

Articolul 12
Formarea asistentului medical se realizeaza in institutiile de invatamant recunoscute de lege, in baza programelor elaborate de Ministerul Sanatatii si familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cifra de scolarizare fiind stabilita de Ministerul Sanatatii si Familiei, in functie de necesitati, cu consultarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Articolul 13
Asistentul medical are obligatia profesionala de a se pregati prin programe de formare continua, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania si de a fi atestat periodic.

Articolul 14
Specializarea asistentului medical se realizeaza prin programe avînd continut si durata specifice, conform cerintelor, în institutii abilitate scopului propus.

Articolul 15
Angajarea si promovarea profesionala sau administrativa a asistentului medical în sistemul sanitar public se realizeaza prin concurs, potrivit legii.

Articolul 16
Formele de pregatire profesionala efectuate de asistentul medical in strainatate sunt asimilate celor echivalente in tara, potrivit reglementarilor in vigoare.

Articolul 17
Participarea asistentului medical la actiuni de reclama, publicitate în calitate de membru al O.A.M.R. este conditionata de acordul Biroului Executiv al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, iar la nivel de filiala, de catre Biroul Consiliului Judetean.

Articolul 18
Asistentul medical poate exercita o alta activitate cu conditia ca aceasta sa fie compatibila cu demnitatea profesionala si reglementarile in vigoare.

 

CAP.III. PRINCIPII DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

Articolul 19
In exercitarea profesiunii sale, asistentul medical respecta demnitatea fiintei umane si principiile eticii dand dovada de responsabilitate profesionala si morala actionînd întotdeauna în interesul pacientului si al comunitatii.

Articolul 20
(1)In exercitarea profesiunii sale, asistentul medical are obligatia fundamentala de a îndeplini, conform competentelor, responsabilitatilor sale, orice activitate pentru a evita punerea in pericol a vietii si sanatatii pacientului.
(2)Asistentul medical trebuie sa respecte dreptul pacientului de a alege, in mod liber, asistentul medical care îi va acorda îngrijirile medicale, în masura posibilitatilor.

Articolul 21
(1)Asistentul medical este obligat sa pastreze secretul profesional iar informatiile referitoare la pacienti, obtinute in urma sau in legatura cu exercitarea profesiunii de asistent medical nu pot fi împartasite altei persoane din afara echipei medicale, cu exceptia cazurilor prevazute in mod expres de lege.
(2)Secretul profesional acopera tot ceea ce este adus la cunostinta asistentului medical în exercitarea profesiei, ceea ce a înteles, a vazut sau a dedus ca fiind informatie privata.
(3)Observatiile medicale ale asistentului medical pentru publicatiile stiintifice, referirea la caz-pacient trebuie sa se faca astfel încît sa nu fie relevate date privitoare la identitatea pacientului sau alte informatii considerate private.

Articolul 22
Asistentul medical are obligatia de a lua masuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de persoana, locul sau situatia in care se gaseste.

Articolul 23
(1)Respectarea drepturilor fundamentale ale omului si a principiilor etice ale profesiunii reprezinta conditia esentiala pentru angajarea responsabilitatii ingrijirilor.
(2)In sensul celor exprimate mai sus, asistentul medical are obligatia de a aduce la cunostinta organelor competente orice circumstante considerate suspecte în aparitia unei boli, accident, situatie medicala.

Articolul 24
Asistentul medical trebuie sa trateze cu aceeasi responsabilitate si profesionalism toti pacientii si recunoaste ca acestia au dreptul la o egala consideratie si îngrijire, indiferent de vîrsta, conditie sociala sau economica sau de cauzele bolii.

Articolul 25
Asistentul medical, în exercitarea profesiunii, nu poate face discriminari pe criterii religioase, ideologice si etice, culturale, etnice sau sexuale.

Articolul 26
In practicarea profesiei, asistentul medical se obliga sa nu aduca daune persoanelor pe care le ingrijeste si îsi indreapta actiunile spre dobandirea autonomiei si binele pacientului.

Articolul 27
Litigiile sau abaterile de la etica profesionala se analizeaza dupa caz, de catre Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, potrivit Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical.

 

CAP.IV. NORME GENERALE DE COMPORTAMENT

Articolul 28
(1) Asistentul medical reactualizeaza propriile cunostinte dobandite printr-o educatie continua.
(2) Asistentul medical se bazeaza in actiunile sale pe cunostinte validate si revizuite, astfel incat sa garanteze persoanei, tratamentele si ingrijirile cele mai eficace.
(3) Asistentul medical participa la formarea profesionala, promoveaza si practica activitatea de cercetare si are grija de difuzarea rezultatelor, pentru imbunatatirea metodelor de ingrijire a sanatatii.

Articolul 29
Actiunea profesionala nu trebuie sa fie conditionata de presiuni si interese personale provenite de la persoane asistate, alte institutii, asociatii.

Articolul 30
Asistentul medical trebuie sa evite în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei si sa evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea individuala si profesionala.

 

CAP.V. RAPORTURILE CU PERSOANA INGRIJITA

Articolul 31
Asistentul medical asculta, informeaza, implica persoana si apreciaza impreuna cu ea nevoile de sanatate; ii explica nivelul de asistenta garantat, il incurajeaza sa-si exprime optiunile si sa consimta la procedurile aplicate.

Articolul 32
Asistentul medical, respectand optiunile exprimate de persoana asistata, ii faciliteaza raporturile cu comunitatea si persoanele apropiate pacientului, pe care le implica, atunci cand este necesar, in metodele de ingrijire.

Articolul 33
Asistentul medical respecta secretul profesional nu doar ca obligatie juridica ci si din convingere intima, ca raspuns concret la încrederea pe care cel ingrijit o are în el.

Articolul 34
Asistentul medical îsi foloseste toata priceperea si îndemanarea astfel încît recurgerea la constrangerea fizica sau farmacologica sa fie o solutie de ultima instanta si un eveniment exceptional, motivat si nu o metoda obisnuita de supraveghere.

Articolul 35
Asistentul medical acorda consiliere si sprijin moral familiei persoanei îngrijite, în mod special în momentul pierderii vietii persoanei ce se afla în îngrijirea sa.

Articolul 36
(1)Asistentul medical nu poate propune pacientilor si nici sugestiona folosirea unor remedii, proceduri insuficient validate pe plan stiintific sau medical.
(2)Asistentul medical nu participa la administrarea de tratamente care sa genereze producerea mortii celui asistat sau agravarea situatiei lui medicale, chiar daca i se solicita aceasta prin ordin sau presiuni externe.
(3)Asistentul medical nu trebuie sa-si dea consimtamîntul pentru îngrijiri medicale, nici sa formuleze prescriptii in situatii care depasesc competenta sa profesionala, cu exceptia circumstantelor deosebite.

Articolul 37
Conform normelor legale în vigoare pacientul are dreptul la:

INFORMARE:
a)Informare privind serviciile de sanatate si modalitatea optima de utilizare a acestora .
b)Pacientii au dreptul de a fi informati asupra starii lor de sanatate, inclusiv asupra procedurilor medicale propuse, asupra riscurilor potentiale si a beneficiilor pe care le incumba fiecare procedura.
c)Doar în mod exceptional, informatia nu va fi comunicata pacientului atunci cînd exista motive serioase sa se creada ca ea ar putea produce pacientului un rau grav, fara a aduce un beneficiu.
d)Informatia trebuie comunicata pacientului într-un mod adecvat capacitatii sale de întelegere, reducînd pe cat se poate folosirea terminologiei tehnice de stricta specialitate.Daca pacientul nu vorbeste aceiasi limba sau o limba comuna, se va asigura o forma de traducere.
e)La cererea sa expresa, pacientul are dreptul sa nu fie informat.
f)Pacientii au dreptul de a decide cine sa fie informat în numele lor, daca acea persoana exista.
g)In cazul in care se afla internati într-o unitate de îngrijire a sanatatii, pacientii trebuie informati asupra identitatii si a statutului profesional al personalului de îngrijire cu care intra în contact, cît si asupra regulilor si reglementarilor de rutina la care vor fi supusi pe durata internarii.

CONSIMTAMANT:
a)Consimtamîntul constituie o conditie preliminara pentru orice act de îngrijire medicala sau interventie medicala.
b)Pacientul are dreptul de a refuza sau de a opri o interventie medicala, dar implicatiile refuzului îi vor fi explicate pe larg pacientului.
c)Atunci cand pacientul este incapabil sa-si exprime vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, consimtamîntul poate fi presupus, daca nu exista alte opinii exprimate anterior care sa ateste în mod explicit refuzul acordarii consimtamîntului.
d)Atunci cand este necesar consimtamîntul unui reprezentant legal, dar se cere interventia medicala de urgenta, existînd riscul agravarii bolii sau pierderii vietii pacientului, se poate trece la acordarea asistentei medicale fara consimtamîntul reprezentantului.

CONFIDENTIALITATE SI INTIMITATE:
a)Toate informatiile privind starea de sanatate a pacientului, conditia sa medicala, diagnosticul, prognosticul si tratamentul, precum si alte informatii de natura personala au regim de confidentialitate, chiar si dupa moartea pacientului.
b)Informatia confidentiala poate fi divulgata numai cu consimtamîntul explicit al pacientului sau cînd exista dispozitii judiciare în acest sens.
c)Pacientii au dreptul de a avea acces la propriile fise medicale sau la orice evidente legate de diagnosticul, tratamentul si îngrijirea lor si de a primi o copie dupa întregul dosar sau fisa medicala sau parti din acestea. Astfel de date nu pot fi divulgate unei terte persoane.

INGRIJIRE SI TRATAMENT:
a)Fiecare pacient are dreptul de a primi o îngrijire corespunzatoare cerintelor de sanatate, inclusiv o asistenta preventiva si alte masuri pentru promovarea sanatatii. Serviciile trebuie sa fie accesibile permanent si în mod echitabil , fara descriminari, în conformitate cu resursele financiare, umane si materiale disponibile într-o societate data.
b)Pacientii au dreptul de a fi tratati cu demnitate în legatura cu diagnosticul, tratamentul si îngrijirea lor, în respect pentru valorile lor culturale.

 

CAP.IV OBLIGATIILE ETICE SI DEONTOLOGICE ALE ASISTENTULUI MEDICAL

Articolul 38
Asistentul medical este prestator de servicii. El va oferi pacientului o informare sumara asupra tratamentului si manevrelor pe care le aplica, folosind în exprimare termeni simpli si un limbaj clar, astfel încat pacientul sa poata prezenta si altor persoane efectuarea acestor manevre.

Articolul 39
Executarea oricarei manevre sau tratament medical este conditionata de obtinerea prealabila a consimtamîntul pacientului pentru efectuarea prestatiilor medicale. Asistentul medical trebuie sa respecte consimtamîntul exprimat al pacientului, fiind exonerat în situatiile în care viata pacientului ar fi pusa în pericol prin neefectuarea acelei proceduri.

Articolul 40
Consimtamîntul trebuie sa fie clar, liber consimtit, inteligibil. Asistentul medical trebuie sa respecte aceasta obligatie a acordului pacientului prin consimtamînt ori de cîte ori liberul arbitru al pacientului nu este viciat.

Articolul 41
Asistentul medical are obligatia de a lua consimtamantul de la urmatoarele persoane :
1.pacientul constient si cu discernamînt critic;
2.familia pacientului (rude de gradul I), in cazul in care pacientul nu este constient sau nu are discernamant critic;
3.prin decizie proprie, in situatii de urgenta, in baza constiintei si a competentei sale

Articolul 42
Maniera de obtinere a consimtamîntului trebuie sa fie neviciata de intimidare, santaj sau înselaciune.

Articolul 43
Situatiile de exceptie în care dobîndirea consimtamîntul nu este necesara sunt urmatoarele :
a.cînd pacientul este inconstient sau incapabil de a consimti din alte cauze, iar urmarile amînarii tratamentului sunt iminente;
b.cînd prin riscul dezvaluirii situatiei de fapt a pacientului se genereaza o amenintare psihologica serioasa, în detrimentul pacientului;

Articolul 44
(1) Asistentul are obligatia de a pastra secretul profesional si de a proteja intimitatea pacientului prin nedivulgarea informatiilor privitoare la identitatea acestuia, starea fizica, cauza bolii sau orice alte informatii cu caracter privat.
(2) Exceptie fac situatiile în care pacientul si-a dat consimtamîntul expres la divulgarea acestor informatii, sau numai a unei parti din acestea.

Situatii speciale de obtinere a consimtamîntului

Obtinerea consimtamîntul în psihiatrie

Articolul 45
Pacientii afectati de tulburari mentale la limita cu normalitatea pot fi considerati competenti si apti pentru acordarea unui consimtamînt informat. In aceste situatii, asistentul medical va avea aceeasi conduita ca si in cazul pacientului cu suferinte fizice.

Articolul 46
In cazul pacientilor cu tulburari mentale severe, ce afecteaza capacitatea de decizie si discernamant , consimtamantul va fi obtinut de la persoanele apropiate acestuia.

Obtinerea consimtamantului in oncologie

Articolul 47
In cazul pacientilor aflati in faze terminale, consimtamantul pentru efectuarea tratamentelor sau a manevrelor se va face sub semnatura.

Obtinerea consimtamantului in urgente

Articolul 48
(1) Particularitatile actului medical de urgenta nu permit obtinerea unui consimtamant dupa o prealabila informare sau stabilirea capacitatii pacientului de a lua decizii.
(2) In acest situatii asistentul medical va actiona pe baza constiintei si a competentei sale profesionale.

Obtinerea consimtamantului in cazul previzibilitatii unor accidente medicamentoase

Articolul 49
In aceste cazuri, obtinerea consimtamantului se va face ca un drept al bolnavului si nu doar ca o profilaxie a responsabilitatii medicale.

Obtinerea consimtamantului in cazul bolnavilor de SIDA

Articolul 50
(1) Obtinerea consimtamantului se va face respectand principiul confidentialitatii.
(2) Rezultatele testelor si examinarilor clinice nu vor fi facute publice fara consimtamîntul pacientului.

 

CAP.VI.RAPORTURI PROFESIONALE INTRE COLEGI SI ALTI COLABORATORI

Articolul 51
Activitatea asistentului medical se poate desfasura individual sau în cadrul unei echipe medicale, în functie de natura activitatii, conform indicatiilor medicului.

Articolul 52
Asistentul medical colaboreaza cu membrii echipei medicale cu toti colegii sai, carora le recunoaste si le respecta aportul specific în interiorul echipei. Pe masura propriilor cunostinte, experiente si a rolului profesional, asistentul medical contribuie la dezvoltarea competentelor în domeniul îngrijirilor de sanatate.

Articolul 53
Asistentul medical vegheaza la demnitatea proprie si cea a colegilor, prin comportamente ce presupun respect si solidaritate.Se straduieste astfel incît diversitatea opiniilor sa nu constituie un obstacol în conceperea si aplicarea planurilor de îngrijiri.

Articolul 54
Asistentul medical are datoria sa semnalez e Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, orice abuz sau comportament contrar deontologiei, manifestat de colegi.

 

CAP.VII.RAPORTURILE PROFESIONALE CU INSTITUTIILE

Articolul 55
Asistentul medical, aflat la diferite nivele de responsabilitate, contribuie la orientarea politicilor si dezvoltarea sistemului de sanatate care garanteaza respectul drepturilor celor asistati, utilizarea în mod egal a resurselor si valorizarea rolului profesional.

Articolul 56
(1)Angajatorul trebuie sa asigure asistentului medical exercitarea profesiei in conditii optime.
(2)Asistentul medical încearca compensarea lipsurilor structurii printr-un comportament îndreptat catre cooperare în interesul pacientilor si al institutiei.
(3)Asistentul medical nu poate suplini lipsurile esentiale sau de exceptie ale structurii administrative medicale, iar exercitarea profesiunii în aceasta situatie nu prejudiciaza mandatul profesional .

Articolul 57
Asistentul medical aduce la cunostinta persoanelor competente si autoritatilor profesionale, orice circumstanta care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveste efectele asupra persoanei.

Articolul 58
Asistentul medical are dreptul si obligatia de a semnala Ordinului Asistentilor Medicali din Romania situatiile în care exista anumite circumstante sau persista anumite conditii care limiteaza calitatea tratamentelor sau ambientul în care se desfasoara exercitiul profesional.

 

CAP.VIII. ABATERI SI SANCTIUNI

Articolul 59
Incalcarea, îndeplinirea cu rea credinta, nesocotirea prevederilor prezentului Cod de etica si deontologie profesionala constituie abatere si se sanctioneaza conform art.40 din Legea 461/2001.

Articolul 60
(1)Abaterile simple sunt de competenta Biroului Consiliului filialei si se sanctioneaza cu mustrarea sau avertisment, functie de gravitatea faptei. Hotarîrile Biroului Consiliului pot fi contestate la Comisia de disciplina, mediere si deontologie profesionala a Ordinului Asistenilor Medicali din Romania.
(2)Constituie abateri simple urmatoarele fapte (exemplificativ) :
atitudinile ireverentioase, atingerile aduse onoarei, demnitatii pacientului, sau rudelor acestuia, precum si orice alte categorii de atitudini ce se încadreaza în aceasta categorie; fac exceptia situatile în care aceste fapte atrag raspunderea penala;
îndeplinirea obligatiilor profesionale cu neglijenta nepasare, în mod repetat;
actele de natura a procura pentru sine sau unei paciente un avantaj material nejustificat sau ilicit;
neîndeplinirea indicatiilor medicului cu privire la conduita terapeutica cu exceptia situatiilor în care fapta atrage raspunderea penala sau s-a dovedit ca prin tratamentul indicat de medic s-ar fi produs un rau mai mare pacientului;
acordarea asistentei medicale în mod discriminatoriu;
nerespectarea credintelor religioase, ideologice, culturale ale pacientului;
neparticiparea la programele de pregatire profesionala si perfectionare initiate de OAMR sau alte structuri cu atributii educationale;
îngradirea comunicarii pacientului cu familia, comunitatea sau persoanele importante pentru el, cu exceptia situatiilor în care aceasta situatie se impune pentru protejarea pacientului sau acordarea îngrijirilor medicale;
nesocotirea obligatiei de informare a pacientului;
nesocotirea obligatiei de obtinere prealabila a consimtamîntului pacientului, cu exceptia situatiilor în care consimtamîntul nu era necesar, nu se putea lua sau exista un pericol iminent ce punea în primejdie viata pacientului;
divulgarea informatiilor confidentiale, private privitoare la pacient de care asistentul medical a luat cunostinta in exercitarea atributiilor profesionale;
îngradirea accesului pacientului la propriile date din fisele medicale;
atitudinile ireverentioase, grosolane, necuviincioase fata de personalul medical;
refuzul de a colabora cu medicul, colegii în exercitarea atributiilor profesionale;

Articolul 61
(1)Abaterile grave sunt de competenta Comisiei de mediere, disciplina si deontologie profesionala în ceea ce priveste cercetarea faptelor si propunerea unei sanctiuni.
(2)Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania va hotarî si dispune, in functie de gravitatea faptei, aplicarea uneia din urmatoarele sanctiuni : suspendarea temporara a calitatii de membru al O.A.M.R. sau retragerea calitatii de membru, însotita de propunerea de anulare a autorizatiei de libera practica medicala.

Articolul 62
Constituie abateri grave urmatoarele fapte (exemplificativ) :
divulgarea secretului profesional cu exceptia situatiilor în care asistentul medical a fost constrîns la divulgarea acestuia;
neacordarea primului ajutor medical;
aducerea de daune morale sau materiale in exercitarea atributiilor profesionale;
folosirea constrîngerii fizice sau farmacologice în exercitarea atributiilor profesionale;
acordul pentru îngrijiri medicale, prescriptii ce depasesc competenta sa profesionala, cu exceptia circumstantelor deosebite;
participarea la administrarea de tratamente care au generat moartea, vatamarea integritatii fizice sau a sanatatii pacientului;
obtinerea consimtamîntului prin intimidare, santaj, înselaciune, sau alte metode similare;
acordarea de îngrijiri medicale neprofesionale ca o consecinta a pregatirii profesionale insuficiente sau deficitare în conditiile în care s-a prejudiciat sanatatea, viata pacientului;
neaducerea la cunostinta autoritatilor competente a circumstantelor considerate suspecte în aparitia unei boli, accident, situatii medicale;
punerea în primejdie a sanatatii, vietii pacientului prin neîndeplinirea obligatiilor profesionale, îndeplinirea în mod defectuos sau prin efectuarea unor interventii medicale ce nu au fost autorizate în prealabil de medic;
neplata nejustificata sau refuzul de plata a cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, pe o perioada de un an;
acumularea ca sanctiuni disciplinare a doua avertismente;
desfasurarea de activitati politice în cadrul Ordinului Asistentilor Medicali din Romania si cu ocazia manifestarilor organizate de acesta;
condamnarea printr-o hotarîre judecîtoreasca definitiva pentru savîrsirea unei infractiuni privitoare la viata, integritatea fizica a persoanei sau ce are legatura cu exercitarea profesiunii;

Articolul 63
Exonerarea de raspundere printr-o procedura civila sau penala nu împiedica O.A.M.R. de a initia propria procedura judiciara referitor la aceeasi conduita.

CAP.IX. PROCEDURI JUDICIARE

Articolul 64
(1)Dreptul de a face plîngere apartine persoanei vatamate î pacientului sau altei persoane care cunoaste savarsirea unei abateri disciplinare de catre un membru O.A.M.R.
(2)Dreptul de a introduce contestatie apartine asistentului medical împotriva caruia s-a hotarît aplicarea unei sanctiuni administrative.

Articolul 65
(1)Plîngerile se adreseaza în termen de 30 de zile de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii savîrsirii faptei.
(2)Contestatiile împotriva sanctiunilor aplicate de Biroul Consiliului si prevazute la art.65 se pot introduce la Comisia de disciplina, mediere si deonotologie profesionala in termen de 30 de zile de la comunicare.
(3)Nerespectarea termenelor face ca plîngerea/contestatia astfel introduse sa fie considerate tardive.

Articolul 66
(1)Solutionarea plîngerilor, contestatiilor care nu implica o procedura de judecata se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acestora, iar solutia se va comunica persoanelor specificate in art.41 din Legea 461/2001 in termen de 5 zile de la redactarea hotarîrii.
(2)Solutionarea oricarei plîngeri, contestatii ce implica procedura judiciara se face in max.45 de zile de la înregistrare, urmîndu-se procedurile de mai jos.

Articolul 67
Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrînsa pot face plîngere prin reprezentantii legali.

Articolul 68
Organele competente se pot sesiza din oficiu privind savîrsirea unei fapte ce determina competenta sa, pe baza unei constatari personale sau colective, din mass-media sau pe orice alta cale decît prin plîngere.

 

ACTUL DE SESIZARE – FORMA, ORGANELE COMPETENTE

Articolul 69
(3)Actul de sesizare privind savîrsirea unei fapte de natura sa atraga raspunderea disciplinara a asistentului medical este plîngerea.
(4)Actul prin care se contesta aplicarea unei sanctiuni disciplinare este contestatia.

Articolul 70
(1)Plîngerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, calitatea, domiciliul reclamantului, indicarea unitatii sanitare in care s-a savîrsit fapta, descrierea faptei, indicarea persoanei împotriva careia se îndreapta plîngerea si a mijloacelor de proba, semnatura reclamantului.
(2)Contestatia trebuie sa cuprinda: numele, prenumele si unitatea la care lucreaza asistentul medical, a filialei O.A.M.R. din care face parte, aratarea numarului hotarîrii care se contesta si a motivelor contestatiei.
(3)Introducerea contestatiei are drept efect suspendarea aplicarii sanctiunii disciplinare hotarate.

DISPOZITII ADMINISTRATIVE
Articolul 71
(1)Organul competent primind plangerea, va fixa data la care va proceda la judecarea cauzei si va da dispozitii pentru citarea reclamantului sau a altor persoane implicate în cauza, în calitate de martori.
(2)Atunci cand dovada se face prin înscrisuri, acestea se vor depune în copie pentru organele competente si cel în cauza, copii ce vor fi certificate de reclamant prin semnatura ca fiind conforme cu originalul.
(3)La data primirii plangerii, organul competent va dispune si instiintarea asistentului medical în cauza privitor la acuzatiile care i se aduc si data la care se vor desfasura dezbaterile.

ANCHETA PRELIMINARA

Articolul 72
(1)Primind plangerea, organul competent va dispune numirea unui referend împuternicit, însarcinat cu efectuarea cercetarii. Referendul nu poate face parte dintre membrii organelor competente a judeca abaterea si nu va putea participa la judecata.
(2)Referendul are obligatia de a face ancheta propriu-zisa, de a culege declaratiile, precum si documentele folositoare solutionarii cauzei.
(3)Dupa terminarea anchetei, referendul va întocmi un referat scris în care va consemna cele constatate pîna atunci, problemele critice ale cazului, pozitia celui în cauza, plîngeri si sesizari. Referatul se va depune la secretariatul organelor competente.

Articolul 73
Absenta nejustificata a reclamantului sau retragerea plangerii va fi considerata ca o dovada de nevinovatie a asistentului medical în cauza.

ABTINEREA SI RECUZAREA

Articolul 74
Asistentii medicali membri ai departamentului sau comisiei de disciplina, mediere si deontologie profesionala care sunt interesati in cauza, sau sotii, rude apropiate care se afla in relatii de dusmanie cu reclamantul sau asistentul medical ce se afla in litigiu, sunt incompatibili cu pozitia de membru al Organului de judecata.

Articolul 75
Persoana incompatibila este obligata sa declare ca se abtine sa participe la solutionarea cauzei disciplinei, cuaratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii.

Articolul 76
In cazul in care persoana incompatibila nu a facut declaratie de abtinere, aceasta poate fi recuzata la cererea participantilor la dezbateri, de indata ce s-a aflat de existenta cazului de incompatibilitate.

Articolul 77
Decizia de recuzare se ia de catre Consiliul Judetean al filialei, la nivel local si Biroul Executiv al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania la nivel central, care vor dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu o persoana care are aceeasi calitate atat in cursul efectuarii anchetei cat si in cursul judecatii.

Articolul 78
Impotriva membrilor O.A.M.R. care aveau obligatia de a se abtine de la participarea la judecarea cauzelor mai sus descrise dar nu au facut-o, Consiliul Judetean la nivel local si Biroul Executiv la nivel central pot decide aplicarea î mustrarii î ca sanctiune disciplinara.

DEZBATERILE

Articolul 79
Dezbaterile se vor desfasura la sediul filialei sau la sediul central al O.A.M.R., dupa caz, si vor fi prezidate de presedintele institutiei.

Articolul 80
Prezenta asistentului medical in cauza este obligatorie. Refuzul nejustificat de a da curs convocarii constituie abatere disciplinra, echivalînd cu recunoasterea faptei ce i se imputa.

Articolul 81
(1)Dezbaterile au caracter contradictoriu si nu sunt publice.
(2)Presedintele va acorda cuvîntul mai întîi reclamantului, care va expune faptele si mai apoi persoanei în cauza pentru aparare. De asemenea, se va proceda la administrarea probelor pe care se sprijina plîngerea/contestatia sau la audierea persoanelor chemate în calitate de martor. Atunci cînd se administreaza înscrisuri ca probe, reclamantul are obligatia de a prezenta organului competent originalele acelor înscrisuri.
(3)Atît reclamantul cît si asistentul medical în cauza au dreptul de a fi asistati de un consilier avînd sau nu pregatire juridica.

Articolul 82
Lucrarile dezbaterilor vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de ambele parti si de membrii completului.

SOLUTIONAREA CAUZEI

Articolul 83
Deliberarea asupra faptelor, probelor prezentate se va face in prezenta tuturor membrilor organului competent cu atributii judiciare in termen de 3 zile de la data incheierii dezbaterilor.

Articolul 84
Hotarîrea privitor la sanctiunea disciplinara ce va fi aplicata se ia cu majoritate de voturi. Daca nu se poate întruni majoritate se reia deliberarea in complet de divergenta î completul in care s-a inclus un nou membru î in ziua urmatoare.

Articolul 85
Hotarîrea se va redacta în termen de 5 zile de la data încheierii dezbaterilor si va cuprinde :
a.aratarea organului competent î la nivel judetean sau central î care a solutionat plîngerea/contestatia;
b.numele, prenumele, functia, unitatea sanitara la care lucreaza asistentul medical in cauza;
c.numele, prenumele persoanei care a înaintat plîngerea/contestatia, atunci cand este cazul;
d.obiectul plîngerii/ contestatiei, cu aratarea dovezilor;
e.motivele care au sustinut luarea hotararii;
f.hotarîrea luata cu specificarea sanctiunii si a perioadei pentru care se aplica sanctiunea;
g.calea de atac, termenele si organele competente/instantele la care se pot exercita caile de atac;
h.semnaturile membrilor completului;

Articolul 86
Lipsa unuia dintre elementele hotarîrii va face ca aceasta sa fie considerata de nulitate absoluta.

Articolul 87
Hotarîrea se va comunica asistentului medical in cauza, reclamantului, Consiliului Judetean al filialei si dupa caz, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de munca in termen de 5 zile de la redactare.

CAP.X. CAI DE ATAC

Articolul 88
Contestatiile împotriva sanctiunilor ce sunt de competenta Biroului Consiliului filialei se depun la Comisia de disciplina, mediere si deontologie profesionala, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotarîrii.

Articolul 89
Contestatiile impotriva sanctiunilor ce sunt de competenta Consiliului National al O.A.M.R. se pot introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala îsi desfasoara activitatea asistentul medical sanctionat, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

Articolul 90
(1)Raspunderea disciplinara a membrilor O.A.M.R. nu exclude raspunderea civila materiala, contraventionala si penala, potrivit prevederilor legale.
(2)Daca in cursul solutionarii unor abateri se contureaza elementele savîrsirii unei infractiuni, organele competente au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala.

CAP.XI. SEMNIFICATIA SANCTIUNILOR

Articolul 91
(1)Sanctiunile se înscriu în dosarele de avizare-acreditare si constituie recomandari negative pentru acordarea reavizarii.
(2)Aplicarea unei sanctiuni va fi monitorizata de Compartimentul jurisdictie profesionala, etica si deontologie medicala. Aplicarea sanctiunii va fi comunicata, spre monitorizare, Departamentului pentru acreditare si avizare.
(3)Existenta unei sanctiuni poate impiedica eliberarea autorizatiei de mall-praxis, participarea la cursuri de perfectionare, înaintarea în grad, etc.

Articolul 92
Sanctiunile îsi pierd consecintele juridice avînd ca si rezultat radierea aplicarii sanctiunii din Registrul Unic National al asistentilor medicali, astfel:
– mustrarea – se radiaza dupa trecerea a 6 luni de la data pronuntarii aplicarii sanctiunii, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;
– avertismenul – se radiaza dupa trecerea a 12 luni de la data pronuntarii aplicarii sanctiunii, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;
– suspendarea – se radiaza dupa trecerea a 24 luni de la data pronuntarii aplicarii sanctiunii, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;

Articolul 93
Pe perioada aplicarii unei sanctiuni disciplinare pentru abatere grava asistentul medical este supus urmatoarelor interdictii :
nu poate activa in calitate de membru al O.A.M.R.;
nu are drept de vot in organele de conducere din care face parte;
nu poate fi ales in organele de conducere ale O.A.M.R.;
nu poate reprezenta Ordinul Asistentilor Medicali din Romania;
nu va avea dreptul de a practica profesia de asistent medical;

CAP.XII. DISPOZITII FINALE

Articolul 94
Asistentul medical are obligatia de a lua la cunostinta si de a respecta prevederile prezentului Cod de etica si deontologie profesionala.

Articolul 95
Prezentul Cod de etica si deontologie profesionala al asistentului medical este avizat de catre Ministerul Sanatatii si Familiei.