Transfer in alta filiala

Transferul unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, de la o filială la alta, se poate efectua la solicitarea acestuia, în una din următoarele situații:

Schimbare loc de muncă dintr-un județ în altul
Schimbare domiciliu dintr-un județ în altul.
Transferul se realizează astfel:

La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical este înscris, se va depune:

Cererea de transfer – formular tip (descarcă ANEXA-I-cerere-de-transfer-model (3)),
Copie actului de identitate.
Copie contract munca.
Dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru.

Soluționarea/aprobarea cererii de transfer se face în condițiile achitării/îndeplinirii la zi a obligațiilor.

În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera membrului solicitant o notă de transfer și o copie a dosarului de membru, și va efectua transferul.

Mențiune:

După aprobarea cererii de transfer, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical își va menține același număr și indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat la înscrierea în organizație.