Reavizare 2024

La data de 01 octombrie 2023 incepe perioada de eliberare a avizelor de libera practica pentru anul 2024.

Va rugam sa verificati daca aveti numarul necesar – 30 credite EMC – pentru a solicita eliberarea avizului.

Documentele necesare, inclusiv modelul de cerere eliberare aviz 2024 il gasiti la adresa : DREPT DE PRACTICA

Termen depunere contestatii examen Grad Principal 2023

Eventualele contestatii in vederea recalcularii punctajului obtinut de catre Comisia Locala de Examen Vrancea se depun fizic,la sediul nostru, in termen de 24 de ore de la afisare, pana la orele 16.00, vineri, 29.09.2023.

Eventualele contestatii in vederea continutului intrebarilor din testul grila se depun la Comisia Locala insa se solutioneaza in termen de 48h de catre Comisia Centrala de Examen.

„ART. 39
(1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de
la data afişării rezultatelor obţinute la examen. Contestaţiile se depun la
secretariat, la sediul filialei.
(2) Contestaţiile privind punctajul obţinut la testul-grilă se soluţionează de
către comisia locală de examen, iar cele privind conţinutul întrebărilor se
soluţionează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de depunere.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2), modul de soluţionare a contestaţiei se
transmite candidatului, precum şi comisiei locale de examen, în cazul
contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor.
” – extras din Metodologia de organizare si desfasurare a Examenului de Grad Principal

Locatie sustinere Examen Grad Principal 2023

Va comunicam ca examenul de Grad Principal sesiunea 2023 se va sustine in data de 28 septembrie, la sediul nostru, in Str. Bucegi nr.28, et.2!
Candidatii vor intra in sali doar in intervalul 08:30 – 08:45. Acestia sunt rugati sa aiba asupra lor actul de identitate in original si pix de culoare albastra!
Examenul se desfasoara pe durata a 2 ore, in intervalul 10:00 – 12:00.

Succes!