Ziua Internationala a Asistentului Medical – 12 mai 2023

Oamgmamr filiala Vrancea în colaborare cu Spitalul județean de urgenta,, Sf. Pantelimon ” Focșani alături de Farmaciile Evofarm, Catena, Dr. Max și Helion vă invită să sărbătorim împreună,, Ziua Asistentului Medical – Asistenții noștri. Viitorul nostru.” care reflectă ceea ce dorește ICN pentru asistența medicală în viitor, pentru a aborda provocările globale de sănătate și pentru a îmbunătăți sănătatea globală pentru toți. Trebuie să învățăm din lecțiile pandemiei și să le transpunem în acțiuni pentru viitor care să asigure că asistenții medicali sunt protejați, respectați și apreciați.

Evenimentul are loc în data de 12 mai 2023 în curtea din fața Centrului de transfuzii și Direcției Spitalului Județean.

Detalii importante legate de profesarea fara avizul OAMGMAMR!

I. Conform prevederilor art. 46, alin.(2) și (4) din OUG nr.144/ 2008:

(2) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România creditează cursurile, programele de educaţie continuă avizate de Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege şi stabileşte numărul minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.

(4) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.”

II. Prevederile legale invocate mai sus trebuie coroborate cu cele ale art.52, alin.(1), lit.e) și ale art.56, alin.(1), lit.g) din Legea nr.53 / 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

” Art.52 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Art. 56 (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei.”

III. Atragem atenția că potrivit art.348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare:

”Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”

UNICEF în România și Asociația Română pentru Promovarea Sănătății desfășoară în acest moment un studiu privind cunoștințele, atitudinile și practicile legate de vaccinarea anti-COVID-19 în România.

UNICEF în România și Asociația Română pentru Promovarea Sănătății desfășoară în acest moment un studiu privind cunoștințele, atitudinile și practicile legate de vaccinarea anti-COVID-19 în România.

Ne propunem să aflăm care sunt opiniile profesioniștilor din domeniul sănătății și să înțelegem mai bine nevoile privind vaccinarea anti-COVID-19.

În acest sens, punem la dispoziție Chestionarul care se adresează și asistentelor/asistenților medicilor de familie și poate fi accesat utilizând linkul de mai jos.

Link chestionar: https://forms.gle/rWaCa1vpSyhQq3RR6

Chestionarul poate fi completat până la data de 6 martie 2023.

Curs ONLINE dedicat Asistentilor Medicali din compartimentele TBC

Avem plăcerea să vă aducem la cunoștință că vom relua începând cu luna Martie 2023, cursurile de
formare a asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie și a asistenților medicali comunitari
(AMC), cursuri cu tema “Curs privind rolul asistenței medicale primare și comunitare în prevenirea și
depistarea precoce și abordul medical și social integrat al cazurilor de TB, inclusiv TB latentă” iar
desfășurarea acestora va fi în format online, pe platforma OAMMGMAR.

Primul curs planificat în anul 2023 va fi pe data de 13-16 Martie 2023 urmând să mai desfășurăm două
sesiuni de cursuri în lunile Mai și Iulie 2023.

Pentru a facilita informarea personalului interesat despre derularea cursului, perioada în care acesta se
derulează și modalitățile de înscriere, vă rugăm să acceptați să transmiteți invitația de participare
asistenților medicali comunitari și asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie cu care
colaborați și care ar putea fi interesați să-și actualizeze cunoștințele în domeniul controlului TB.

Cursurile au loc în cadrul proiectului Proiectul POCU/4.9/225/117426 “Organizarea de programe de depistare
precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” , cu
implementare la nivel național, are o perioadă de derulare de cinci ani, 2018 – 2023, fiind axat pe prevenirea,
screeningul și diagnosticul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup țintă de 75.010 persoane la
nivel național, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunități rurale, persoane fără adăpost,
persoane care suferă de dependență de alcool, droguri sau alte substanțe toxice, respectiv persoane private de
libertate sau aflate sub control judiciar.

Cursul este gratuit și creditat cu 15 puncte EMC și se desfășoară în cadrul proiectului POCU/2255/4/9/117426.

* Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce ( screening) , diagnostic și tratament precoce al
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente ” în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de
Sănătate și este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană 2014-2020.
Proiectul se adresează profesioniștilor din sectorul medical care doresc să își îmbunătățească nivelul de
competențe specifice în domeniul „Boli transmisibile – Tuberculoza”, prin derularea de programe de formare
creditate și schimburi de experiență.

Formarea este asigurată de formatori cu experientă, medici pneumologi cu practică clinică recunoscută, cadre universitare.

Pentru a se putea înscrie la cursul de formare pe care-I vom organiza în cadrul proiectului, potențialii cursanți
trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

1. să fie angajat într-o instituție publică (spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție
medicală) care oferă servicii în domeniul prevenirii, depistării precoce (screening), diagnosticului și
tratamentului precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente; instituție publică al cărui personal
este implicat în furnizarea de servicii în domeniul prevenirii, depistării precoce (screening), diagnosticului
și tratamentului precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente (direcție generală de asistență
socială și protecția copilului, primărie, consiliu local)
2. să fie absolvent, cu certificat de absolvire în specialitatea asistent medical;
3. să fie membru activ al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România
4. să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
5. să aibă disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect;
6. să completeze șisădepună în termen toate documentele solicitate;
Persoanele interesate să participe la curs sunt rugate să intre pe site-ul proiectului
https://screeningtb.ro/inscriere-participanti/ pentru inscriere sau să contacteze echipa responsabila de
organizare la adresa de e-mail: cursuri@screeningtb.ro sau la telefon 0720 190 080.

Diplome Grad Principal 2022

Va anuntam ca incepand cu 09.11.2022 vom incepe eliberarea Diplomelor de Grad Principal asistentilor medicali ce au sustinut acest examen in sesiunea 2022.
Pentru ca aceasta certificare sa apara pe Certificatul de Membru este necesar ca la ridicarea Diplomei sa va prezentati cu Certificatul de Membru IN ORIGINAL, pentru preschimbare.

O saptamana frumoasa,

OAMGMAMR Vrancea

Obtinerea Avizului de Libera Practica pentru anul 2023!

Vă reamintim că de la data de 3 OCTOMBRIE 2022 începe acțiunea de eliberare a AVIZELOR de liberă practică pentru anul 2023.
Pentru a preîntâmpina aglomerația în luna Decembrie 2022 sau în luna Ianuarie 2023, vă rugăm să aduceți actele necesare pentru eliberarea AVIZULUI 2023 începând cu 3 OCTOMBRIE 2022.

ATENȚIE:
Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului de liberă practică 2023 după data de 4 IANUARIE 2023, eliberarea avizului anual se va face începând de la data primirii cererii și actelor necesare pentru avizare, precum și a îndeplinirii tuturor celorlalte cerințe legale pentru eliberarea avizului.

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2022 pot să urmeze cursurile GRATUIT pe platforma de cursuri a OAMGMAMR NAȚIONAL
http://emc.oamr.ro

Documentele necesare pentru obținerea avizului:

1. CERERE-ELIBERAREA-AVIZULUI-2023

2. Copia Asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională VALABILĂ DE LA 1 IANUARIE 2023 – 31 DECEMBRIE 2023. RAPORT per salariat din REVISAL semnat, ștampilat, datat, emis în luna în care solicită eliberarea avizului

4. – 30 credite EMC pentru întreg anul 2022 pentru cei care au exercitat profesia mai mult de 6 luni în anul 2022

5. Copia cărții de identitate – numai pentru asistenţii medicali care şi-au schimbat cartea de identitate în anul 2022.

6. Dovada achitării cotizației de membru pentru 2023 – pentru toți asistenții medicali cărora angajatorul NU LE REȚINE LUNAR COTIZAȚIA PE STATUL DE PLATĂ ! Contul in care se vireaza cotizatia este : RO09RZBR0000060023646018, deschis la Raiffeisen Bank.

7. COPIE după ACTELE doveditoare ale schimbării numelui ( căsătorie/ divorț) pentru preschimbarea Certificatului de Membru și depunerea vechiului certificat de membru în ORIGINAL + CERERE-PRESCHIMBAREA-CERTIFICATULUI-DE-MEMBRU-OAMGMAMR (1)
8. Asistenții medicali care au obținut titlul de GRAD PRINCIPAL în anul 2022 – în urma promovării examenului, vor aduce CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia cu gradul principal! + CERERE-PRESCHIMBAREA-CERTIFICATULUI-DE-MEMBRU-OAMGMAMR (1)
9.Asistenții medicali care au absolvit studiile universitare în domeniul ASISTENȚĂ MEDICALĂ sau MOAȘE sau au finalizat programele de reconversie profesională în anul 2022, vor aduce Adeverința de la facultate / sau diplomele care atestă noile titluri de calificare și CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia + Cererea de preschimbare certificat de membru

Rezultate Grad Principal 2022 – Toate specializarile

Atasat veti gasi tabelul cu notele secretizate pentru toate specializarile.

Suplimentar, la parterul Policlinicii II, la sediul nostru din Str. Bucegi nr.28 Focsani, veti gasi si tabelul nesecretizat afisat pe geam.

Ca informatii suplimentare va aducem la cunostinta ca in termen de 24 de ore de la afisare, asistentii medicali ce au sustinut astazi, 02.09.2022 examenul de grad au dreptul de a contesta rezultatul. Asistentii medicali generalisti, ce au sustinut examenul ieri, 01.09.2022 au pierdut acest drept incepand cu orele 16:00.

Contestatiile se redacteaza si se transmit in termenul mai sus mentionat la adresa de email : vn-secretariat@oamr.ro si/sau oammr_vrancea@yahoo.com.

Atasament : NOTE_VRANCEA_gdpr (Aveti nevoie de suita Microsoft Office – Excel pentru a deschide acest fisier!)

Afisat astazi, 02.09.2022 orele :16:15