Drept de practica

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU

– Diploma de bacalaureat (copie xerox)
– Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz(diplomele/certificatele de absolvire trebuiesc legalizate, foile matricole in copie simpla):
– Liceu sanitar ** + Certificat/Atestat de calificare ** + Certificat echivalare **
–  Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar**
– Certificat de competenta profesionala** + foaie matricola(copie)
– Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata** + foaie matricola(copie)
– Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata** + foaie matricola(copie)
– Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) *
– Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) – (cu parafa medicului psihiatru si a medicului de interne) + timbru fiscal 2RON *
– Adeverinta de salariat (cu mentionarea vechimii in munca) – (valabila 30 de zile – DACA ESTE CAZUL) *
– Cartea de munca sau contract individual de munca pentru cei care nu poseda tipizat carte de munca ***
– Autorizatia de libera practica (daca este cazul) *, Fisa de inregistrare in Registrul  Unic National (RUN) *, Certificatul de membru OAMMR * (daca este cazul)
– Document de casatorie/divort (daca este cazul, copie xerox)
– Declaratie pe proprie raspundere (tipizat OAMGMAMR) *
– Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs- DOAR PT CEI ANGAJATI, copie xerox)
– Copie BI/CI
– Cerere tip
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate:
* in original
** legalizat
*** copie conform cu originalul (semnata si stampilata de serviciul RUNOS)
Tipizatele ce trebuiesc adaugate la dosar sunt :

Declaratie Proprie Raspundere

Cerere Eliberare Certificat de Membru

Registrul National Unic

Juramant

Acord Prelucrarea Datelor Personale

 

ATENTIE!

 DOSARUL TREBUIE SA FIE COMPLET. NU SUNT ACCEPTATE DOSARELE CARE AU LIPSA ANUMITE DOCUMENTE.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI ANUAL AL CERTIFICATULUI DE MEMBRU

– Copie Asigurare Malpraxis(2024), perioada asigurata TREBUIE sa fie 01.01.2024 – 31.12.2024!

– Adeverinta din REVISAL(se obtine de la contabilul firmei/cabinetului angajator) semnat si stampilat – nu mai vechi de 30 zile.

– Copie Grad Principal(daca este cazul)

– Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) – (cu parafa medicului psihiatru si a medicului de familie)  pentru asistentii medicali iesiti la pensie

*** Pentru cei ce au profesat mai mult de 6luni in anul precedent trebuie facuta dovada acumularii a 30 de credite EMC ***

 

CERERE AVIZ 2024 _
 
 
TABEL IMPUTERNICIRE MULTIPLA AVIZ 2024

 

 
Contul in care se vireaza cotizatia si/sau taxa de inscriere este : RO09RZBR0000060023646018.
 
Daca solicitarea avizului se face in afara termenului de avizare atunci avizul va fi obtinut cu data depunerii documentelor complete!
 

Cerere eliberare parafa :
Cerere eliberare adeverință pentru întocmirea parafei profesionale
Imputernicire parafa :
Imputernicire-parafa (5)

Cerere eliberare adeverinta participare concurs :
cerere de eliberare adeverinta de concurs(PDF)

Termenul de eliberare/avizare este de 30 zile lucratoare(ordinea avizarilor este primul venit-primul servit)