Reatestare Profesionala

Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Metodologie 2024: Hot.OAMGMAMR 44_2023

Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar de înscriere care va conţine următoarele documente:
a) cerere solicitare reatestare (cerere reatestare);
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de membru(intai depuneti dosar pentru obtinerea CM);
d) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale;
e) certificat de sănătate fizică şi psihică;
f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Reatestarea profesională constă în efectuarea unui stagiu practic şi susţinerea unei probe teoretice după finalizarea stagiului, în termen de maximum 30 de zile.

a) Stagiul practic:
– are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
– are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
– are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;
– se va efectua în unităţi sanitare stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR;
– punctajul minim la stagiul practic este 7.

b) Proba teoretică:
– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
– punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
– întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
– se susţine numai după promovarea stagiului practic;
– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

Taxa de examen : 100RON.

Tematica si metodologia examenului de reatestare profesionala o gasiti la adresa :
https://www.oamr.ro/reatestarea-competentelor-profesionale/