Termen depunere contestatii examen Grad Principal 2023

Eventualele contestatii in vederea recalcularii punctajului obtinut de catre Comisia Locala de Examen Vrancea se depun fizic,la sediul nostru, in termen de 24 de ore de la afisare, pana la orele 16.00, vineri, 29.09.2023.

Eventualele contestatii in vederea continutului intrebarilor din testul grila se depun la Comisia Locala insa se solutioneaza in termen de 48h de catre Comisia Centrala de Examen.

„ART. 39
(1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de
la data afişării rezultatelor obţinute la examen. Contestaţiile se depun la
secretariat, la sediul filialei.
(2) Contestaţiile privind punctajul obţinut la testul-grilă se soluţionează de
către comisia locală de examen, iar cele privind conţinutul întrebărilor se
soluţionează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de depunere.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2), modul de soluţionare a contestaţiei se
transmite candidatului, precum şi comisiei locale de examen, în cazul
contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor.
” – extras din Metodologia de organizare si desfasurare a Examenului de Grad Principal