Curs Infirmiere

Incepand cu 15.09.2016 incep inscrierile pentru Cursul de Infirmiere. Costul cursului este de 500RON. Durata cursului este de 3 luni. Inscrierile se fac pe baza copiei BI/CI, a unei copii dupa ultimul act de studiu si a unei cereri care se completeaza la sediul Ordinului.

Demersuri echivalare studii

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în sensul în care universităţile, în învăţământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaşte, în baza condiţiilor stabilite de către Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute în învăţământul postliceal sanitar.
Această iniţiativă nu a primit aviz favorabil din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, din următoarele considerente:
* admiterea în învăţământul superior din România nu se poate realiza decât în baza diplomei de Bacalaureat (art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011), în condiţiile în care admiterea în învăţământul postliceal este permisă şi fără diplomă de Bacalaureat;
* introducerea, prin OMECT nr. 2713/2007, a condiţiilor minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE pentru învăţământul postliceal, astfel încât prima diplomă cu o formare conformă a fost eliberată în anul 2010;
* stabilirea unor criterii unitare de recunoaştere/echivalare de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, cu respectarea principiului autonomiei universitare şi a standardelor de calitate din învăţământul postliceal (a se avea în vedere, totodată, numărul absolvenţilor şcolilor postliceale sanitare, publice şi private/an);
* absenţa reglementării obligativităţii, pentru promoţiile anterioare, a utilizării creditelor transferabile la nivelul învăţământului postliceal.
În urma acestui aviz nefavorabil, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au propus realizarea unei consultări la nivel naţional cu reprezentanţii instituţiilor acreditate de învăţământ superior de profil, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – ca autorităţi competente, ARACIP, ARACIS, precum şi ai şcolilor postliceale de profil.

OAMGMAMR

Scrisoare deschisa a Biroului Executiv al OAMGMAMR

Anunt Grad Principal 2016

Locatia de desfasurare a examenului de Grad Principal 2016 – specialitatea MEDICINA GENERALA, este Scoala Postliceala „Vasile Alecsandri”, situata in str. Gloriei nr.9 Focsani.

Locatia de desfasurare a examenului de Grad Principal 2016 – celelalte specialitati, este DSP Vrancea, situata in Bvd. Garii nr.14

Accesul in salile de examen se face in intervalul 08:30 – 08:45 pe baza actului de identitate(in termenul de valabilitate), conform metodologiei publicate in Monitorul Oficial!

Filiala Vrancea OAMGMAMR va anunta ca in data 17-18.11.2016 se va organiza sesiunea 2016 a examenului de Grad Principal. Atasat se regaseste metodologia acestuia:

Metodologie

Anunt oficial Grad Principal 2016:

Anunt oficial

Demersuri echivalare studii

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în sensul în care universităţile, în învăţământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaşte, în baza condiţiilor stabilite de către Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute în învăţământul postliceal sanitar.

Adresa OAMGMAMR nr. 1451-2016 catre Ministerul Sanatatii

Raspunsul MS-adr VVV 4465 catre OAMGMAMR