Curs ONLINE dedicat Asistentilor Medicali din compartimentele TBC

Avem plăcerea să vă aducem la cunoștință că vom relua începând cu luna Martie 2023, cursurile de
formare a asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie și a asistenților medicali comunitari
(AMC), cursuri cu tema “Curs privind rolul asistenței medicale primare și comunitare în prevenirea și
depistarea precoce și abordul medical și social integrat al cazurilor de TB, inclusiv TB latentă” iar
desfășurarea acestora va fi în format online, pe platforma OAMMGMAR.

Primul curs planificat în anul 2023 va fi pe data de 13-16 Martie 2023 urmând să mai desfășurăm două
sesiuni de cursuri în lunile Mai și Iulie 2023.

Pentru a facilita informarea personalului interesat despre derularea cursului, perioada în care acesta se
derulează și modalitățile de înscriere, vă rugăm să acceptați să transmiteți invitația de participare
asistenților medicali comunitari și asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie cu care
colaborați și care ar putea fi interesați să-și actualizeze cunoștințele în domeniul controlului TB.

Cursurile au loc în cadrul proiectului Proiectul POCU/4.9/225/117426 “Organizarea de programe de depistare
precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” , cu
implementare la nivel național, are o perioadă de derulare de cinci ani, 2018 – 2023, fiind axat pe prevenirea,
screeningul și diagnosticul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup țintă de 75.010 persoane la
nivel național, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunități rurale, persoane fără adăpost,
persoane care suferă de dependență de alcool, droguri sau alte substanțe toxice, respectiv persoane private de
libertate sau aflate sub control judiciar.

Cursul este gratuit și creditat cu 15 puncte EMC și se desfășoară în cadrul proiectului POCU/2255/4/9/117426.

* Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce ( screening) , diagnostic și tratament precoce al
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente ” în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de
Sănătate și este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană 2014-2020.
Proiectul se adresează profesioniștilor din sectorul medical care doresc să își îmbunătățească nivelul de
competențe specifice în domeniul „Boli transmisibile – Tuberculoza”, prin derularea de programe de formare
creditate și schimburi de experiență.

Formarea este asigurată de formatori cu experientă, medici pneumologi cu practică clinică recunoscută, cadre universitare.

Pentru a se putea înscrie la cursul de formare pe care-I vom organiza în cadrul proiectului, potențialii cursanți
trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

1. să fie angajat într-o instituție publică (spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție
medicală) care oferă servicii în domeniul prevenirii, depistării precoce (screening), diagnosticului și
tratamentului precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente; instituție publică al cărui personal
este implicat în furnizarea de servicii în domeniul prevenirii, depistării precoce (screening), diagnosticului
și tratamentului precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente (direcție generală de asistență
socială și protecția copilului, primărie, consiliu local)
2. să fie absolvent, cu certificat de absolvire în specialitatea asistent medical;
3. să fie membru activ al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România
4. să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
5. să aibă disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect;
6. să completeze șisădepună în termen toate documentele solicitate;
Persoanele interesate să participe la curs sunt rugate să intre pe site-ul proiectului
https://screeningtb.ro/inscriere-participanti/ pentru inscriere sau să contacteze echipa responsabila de
organizare la adresa de e-mail: cursuri@screeningtb.ro sau la telefon 0720 190 080.